Calcule >

Artikelen gelabeld: rsz

Help, ik betaal een aannemer!

Voor alle zelfstandigen en vennootschappen: inhoudingsplicht

Ik heb een ondernemingsnummer en ik laat voor mijn zelfstandige activiteit (als eenmanszaak of vennootschap) werken uitvoeren door een (onder)aannemer. Er zijn heel wat zaken waar je rekening mee moet houden, waaronder de inhoudingsplicht.

Over welke activiteiten gaat het?

  • werken in onroerende staat;
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten;
  • werken in de vleessector.

Hoeveel inhouden?

Voor de RSZ: Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Voor de FOD Financiën: Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën

 

Hoe pak ik dit praktisch aan?

Bij elke betaling van een aannemer, onderzoek je of deze schulden heeft aan de RSZ of de belastingen via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/
Het attest dat via deze site wordt aangemaakt, bewaar je samen met de factuur die je zal betalen. Het attest heeft een beperkte geldigheid.
Indien jouw (onder)aannemer schulden heeft, zal dezelfde site jou laten weten hoeveel je moet inhouden van de factuur en op welk rekeningnummer van de fiscus je dit moet storten.

En als ik dit vergeet?

Komt jouw (onder)aannemer later in financiële problemen en kun je het attest niet voorleggen? Dan word je alsnog aansprakelijk gesteld tot de bedragen die je had moeten inhouden. In het ergste geval betaal je dus 150% van het factuurbedrag!

 

Voor de hoofdaannemer

Welke werken moet u aangeven?

  • Werken ‘30bis’ die vallen onder de onroerendgoedsector
  • Werken ‘30ter’ die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector

Voor de werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 5.000 euro (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 30.000 euro (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Voorbeeld:

Waarde contract Onderaannemers Aan te geven
35.000,00 0 Ja
15.000,00 2 Ja
15.000,00 0 Nee
5.075,00 0 Nee
5.075,00 1 Ja
3.000,00 0 Nee
3.000,00 1 Nee
3.000,00 2 Ja

Ook werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest moet u vermelden in de aangifte 30bis.

 

Wie moet de aangifte doen?

De aangifte moet gedaan worden door de aannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep heeft gedaan.

 

Wanneer moet de aangifte gedaan worden?

De aangifte moet gedaan worden voor het begin van de werken. Als er asbest aanwezig is, moet de aangifte ten laatste 14 dagen voor het begin van de werken gebeuren.

U moet opnieuw aangifte doen zodra er zich belangrijke veranderingen in de werkwijze voordoen ten opzichte van de originele aangifte.

 

Bestemming van de aangifte

U richt de Aangifte van Werken 30bis aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) – www.socialsecurity.be.