Calcule > Fiscaliteit > Black box: To do’s

Nieuws

Black box: To do’s

Stappenplan invoering geregistreerd kassasysteem (GKS)

STAP 1: 10% regel

Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met black box te gebruiken. Concreet: bereken of u de 10% grens (ontvangsten die voorkomen uit het verschaffen van maaltijden ter plaatse minstens 10% van uw totale omzet bedraagt) bereikt of niet.

STAP 2: Contacteer Calcule

Raadpleeg met uw boekhouder, Calcule wat de concrete gevolgen kunnen zijn van de invoering van de geregistreerde kassa met black box. Win genoeg advies in bij Calcule om de gevolgen van de invoering van de geregistreerde kassa met blacx box in uw zaak zoveel mogelijk op te vangen en uw volledige bedrijfsvoering te optimaliseren. Vraag ons individueel advies, want elke horecazaak is uniek.

STAP 3: Registreer 

Tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015, als u een geregistreerde kassa moet black box zal gebruiken, registreer u bij de FOD Financiën.  Concreet: u moet zich als toekomstige kassagebruiker kenbaar maken bij de FOD Financiën. Registeren kan u  via www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 4: Gecertificeerde kassa

Na registratie, contacteer een kassaverdeler en bestel een gecertificeerde geregistreerde kassa met black box (of laat uw huidige kassa updaten tot een gecertificeerde kassa met black box). De lijst met geregistreerde kassa’s en blackboxen vindt u op www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 5: Vraag uw VAT signing card aan

Concreet: contacteer FOD Financiën voor de nodige VAT signing card(s) voor uw black box. De VAT signing cards zijn noodzakelijk om het ganse kassasysteem in werking te doen treden. De aanvraag van de VAT signing cards is de allerlaatste stap van uw registratieproces en is pas mogelijk nadat uw leverancier effectief een kassa en blacx box in uw zaak plaatste.

STAP 6: Bestel btw-bonnetjes bij een erkende drukker

Concreet: zorg dat u over een voldoende voorraad btw-bonnetje beschikt voor het geval  de geregistreerde kassa en/of de back box technische problemen zouden ondervinden. Lijst van erkende drukkers kan u terugvinden op de website www.horecablackbox.be

STAP 8: Vanaf 30 juni 2015: ingebruikname

Voor meer inlichtingen neem contact op met Calcule.

Bron: Horeca Vlaanderen