Calcule > Fiscaliteit

Artikelen in de categorie: Fiscaliteit

Tweede huis fiscaal gunstiger dan eerste

De lening voor een tweede woning geeft een groter fiscaal voordeel dan die voor een eerste huis. Dat komt omdat de Vlaamse en federale fiscale regels niet matchen. Dat schrijft De Standaard.

Sinds de zesde staatshervorming is de woon­bonus, de belastingvermindering waarop je recht hebt als je een hypothecaire lening afsluit voor het eigen huis, een regionale bevoegdheid geworden. Vlaanderen heeft als eerste regio van die bevoegdheid gebruik gemaakt en de woonbonus afgebouwd.

Dat heeft het vreemde effect dat een lening voor een tweede huis een groter fiscaal voordeel oplevert dan de lening voor een eerste eigen woning. Dat besluiten Lieven Van Belleghem, fiscaal docent, en Jef Wellens, belastingconsulent bij Wolters Kluwer. Die lening voor een tweede huis, waarin de eigenaar niet zelf woont, is immers een federale bevoegdheid gebleven. En de federale overheid heeft de spelregels (nog) niet veranderd. Dat maakt dat iemand die leent om een tweede huis te kopen en vervolgens te verhuren, een groter voordeel heeft dan iemand die leent om zijn eigen huis te kopen of te bouwen.

Het is wel zo dat de eigen woning helemaal niet belast wordt in de personenbelasting, terwijl een tweede woning wel belast wordt op het geïndexeerde kadastrale inkomen, verhoogd met 40 procent. Maar de werkelijke huurinkomsten liggen meestal heel wat hoger dan dat kadastrale inkomen.

‘Ik zie geregeld belastingplichtigen die vijf huizen verhuren en amper belast worden op de huurinkomsten, omdat ze dat kadastrale inkomen voor een groot stuk neutraliseren met de interest die ze betalen op hun leningen’, zegt een belastingcontroleur die liever anoniem blijft. ‘Het is toch niet normaal dat een verhuurder die zijn huur optrekt met 100 euro dat bedrag zo goed als netto ontvangt, terwijl een werknemer van 100 euro loonsverhoging amper iets overhoudt?’

BRON: De Standaard


Black box: To do’s

Stappenplan invoering geregistreerd kassasysteem (GKS)

STAP 1: 10% regel

Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met black box te gebruiken. Concreet: bereken of u de 10% grens (ontvangsten die voorkomen uit het verschaffen van maaltijden ter plaatse minstens 10% van uw totale omzet bedraagt) bereikt of niet.

STAP 2: Contacteer Calcule

Raadpleeg met uw boekhouder, Calcule wat de concrete gevolgen kunnen zijn van de invoering van de geregistreerde kassa met black box. Win genoeg advies in bij Calcule om de gevolgen van de invoering van de geregistreerde kassa met blacx box in uw zaak zoveel mogelijk op te vangen en uw volledige bedrijfsvoering te optimaliseren. Vraag ons individueel advies, want elke horecazaak is uniek.

STAP 3: Registreer 

Tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015, als u een geregistreerde kassa moet black box zal gebruiken, registreer u bij de FOD Financiën.  Concreet: u moet zich als toekomstige kassagebruiker kenbaar maken bij de FOD Financiën. Registeren kan u  via www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 4: Gecertificeerde kassa

Na registratie, contacteer een kassaverdeler en bestel een gecertificeerde geregistreerde kassa met black box (of laat uw huidige kassa updaten tot een gecertificeerde kassa met black box). De lijst met geregistreerde kassa’s en blackboxen vindt u op www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 5: Vraag uw VAT signing card aan

Concreet: contacteer FOD Financiën voor de nodige VAT signing card(s) voor uw black box. De VAT signing cards zijn noodzakelijk om het ganse kassasysteem in werking te doen treden. De aanvraag van de VAT signing cards is de allerlaatste stap van uw registratieproces en is pas mogelijk nadat uw leverancier effectief een kassa en blacx box in uw zaak plaatste.

STAP 6: Bestel btw-bonnetjes bij een erkende drukker

Concreet: zorg dat u over een voldoende voorraad btw-bonnetje beschikt voor het geval  de geregistreerde kassa en/of de back box technische problemen zouden ondervinden. Lijst van erkende drukkers kan u terugvinden op de website www.horecablackbox.be

STAP 8: Vanaf 30 juni 2015: ingebruikname

Voor meer inlichtingen neem contact op met Calcule.

Bron: Horeca Vlaanderen

 

 

 

 

 


6% BTW op werken in onroerende staat: de ‘speciallekes’

De Btw plant een grootscheepse controleactie met betrekking tot de correcte toepassing van het 6%-btw-tarief voor werken in onroerende staat die betrekking hebben op de ‘aanhorigheden’ van uw woning, zoals garages, opritten, enz. Waarop moet u letten?

Btw-tarief van 6%

Voor werken in onroerende staat

De algemene regel. Die kent u… Zgn. werken in onroerende staat aan een privéwoning van minstens vijf jaar oud kunnen in principe gefactureerd worden tegen 6% btw.

 1. Bij een btw-controle moet de aannemer dat 6%-btw-tarief wel kunnen verantwoorden met een door zijn klant ondertekend attest. Daarin moet hij bevestigen dat het pand minstens vijf jaar oud is en na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk of uitsluitend gebruikt zal worden als privéwoonst.

Ruime toepassing

Niet alleen de woning zelf? Neen, het is ruimer. Dat tarief van 6% kan onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing zijn voor werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, maar op ‘aanhorigheden’ ervan, zoals garages, opritten, buitenterrassen, zwembaden, enz.

Extra controleactie gepland! De Btw plant nu inderdaad een grootscheepse controleactie met betrekking tot de correcte toepassing van het verlaagd tarief voor werken aan die ‘aanhorigheden’. Even kijken dus wanneer het verlaagd tarief daarop precies van toepassing is.

GARAGES

Geïntegreerd in de woning. Een garage is natuurlijk op zich geen woning. Toch kunnen de bouw van en de werken aan de garage (bv. het leggen van vloeren of elektriciteit) tegen 6% gefactureerd worden als die garage ‘geïntegreerd’ is in de woning.

Ook voor losstaande garage! De garage moet dus niet tegen de woning aangebouwd zijn. Ze moet gewoon ‘bij de woning horen’ en een onmiddellijk nut voor de bewoner met zich meebrengen. Ook als de garage losstaat van de woning, bv. achteraan in de tuin, kunnen de werken dus tegen 6% btw uitgevoerd worden (aanschrijving nr. 6, 22.08.1986, nr. 51) .

Feitenkwestie? Ja en neen. U kunt er in de praktijk van uitgaan dat werken aan een garage in principe tegen 6% btw gefactureerd kunnen worden. Een garage heeft in feite immers altijd een direct nut voor de bewoner van de woning.

Let op! Garages die u laat bouwen om te verhuren, vallen sowieso niet onder het gunsttarief (parl. vr. nr. 120, Vanrenterghem, 14.02.1986) .

Tip 1. Ook carports vallen onder dezelfde voorwaarden onder het 6%-btw-tarief.

Tip 2. Het verlaagd tarief is ook van toepassing als de garage enkel gebruikt wordt als fietsenstalling (parl. vr. nr. 533, Temmerman, 25.07.2013) .

OPRITTEN, PADEN en buitenterrassen

Opritten en paden

Woning verbinden met de weg. Een oprit of een pad dat de openbare weg verbindt met de woning zelf kan aangelegd worden tegen 6% btw als het gaat om “een weg die de woning rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt door de bewoners en/of de bezoekers van die woning”(btw-beslissing nr. E.T. 80.398, 01.10.1996) .

Wat kan WEL tegen 6%? Op grond van die algemene regel kan dus o.a. een pad van de straat naar de voordeur van de woning of een weg van de straat naar een garage die in de woning geïntegreerd is of die tegen de woning aangebouwd is aangelegd worden tegen 6% btw.

Wat kan NIET tegen 6%? O.a. de aanleg van een wandelpad in de tuin, de aanleg van een weg van de straat naar een ‘niet-geïntegreerde’ garage in de tuin of de aanleg van een weg van de woning naar een losstaande garage kan niet tegen 6% btw gefactureerd worden.

Twee tarieven op één factuur? Het is inderdaad perfect mogelijk dat op eenzelfde factuur twee verschillende btw-tarieven gehanteerd worden.

 1. Wordt er bv. een weg aangelegd van de straat naar de voordeur en van de voordeur naar de losstaande garage, dan is het gedeelte van de weg tot de voordeur onderworpen aan het tarief van 6%, terwijl voor het deel van de voordeur naar de garage 21% btw aangerekend moet worden.

Let op! De aanleg van een parking is steeds onderworpen aan het normaal tarief van 21%, zelfs indien die parking aan de woning grenst. Is de parking meteen ook de oprit, dan kan het eventueel wel tegen 6%.

Buitenterrassen

Grenzen aan de woning. De aanleg van een buitenterras kan tegen 6% btw gefactureerd worden op voorwaarde dat het terras aan de woning grenst. Een terras dat bv. achteraan in de tuin aangelegd wordt of dat alleen grenst aan het tuinhuisje, maar niet aan de woning kan dus niet tegen 6% gefactureerd worden.

Zonnewering? Daarvoor geldt dezelfde redenering. De levering met plaatsing van zonnetenten (luifels) aan de buitenkant van de woning kan m.a.w. tegen 6% btw gefactureerd worden. Zonnewering aan de binnenkant kan dus niet tegen 6% btw, al heeft de rechter zich daar ook al eens anders over uitgelaten (Brussel, 09.06.2010) .

AFSLUITINGEN

Nooit 6% btw. Afsluitingen en omheiningen kunnen in principe nooit tegen 6% btw gefactureerd worden. Ook toegangspoortjes in die omheiningen vallen buiten het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 1°) .

 1. Muurtjes die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke scheiding of afbakening van de eigendom vormen, bv. een muurtje gebouwd langs een buitenterras ter bescherming tegen de wind, komen dan weer wel in aanmerking voor het verlaagd tarief.

ZWEMBADEN en SAUNA’S

Nooit 6% btw. Werken die betrekking hebben op de aanleg van een zwembad en/of de bouw van een sauna zijn altijd uitgesloten van het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 2°) .

Let op! Dat geldt natuurlijk ook voor de aanleg van een terras dat grenst aan het zwembad en de bouw van een poolhouse.

TUINWERKZAAMHEDEN

Nooit 6% btw. Klassieke tuinwerkzaamheden, andere dan de aanleg van opritten en paden, bv. tuinaanleg en -onderhoud, het plaatsen van tuinverlichting, de bouw van een tuinhuis, de aanleg van een siervijver of fontein, draineerwerken om de tuin te beschermen tegen wateroverlast, enz. zijn sowieso onderworpen aan het normaal tarief van 21%. Daarvoor geldt het verlaagd tarief in principe dus nooit.

Tip 1. Draineerwerken kunnen echter wel het verlaagd tarief genieten als ze als essentieel doel het vermijden van het insijpelen van water in keldermuren hebben (parl. vr. nr. 131, Klein, 19.01.1984) .

Tip 2. De levering en plaatsing van een groendak (daktuin) dat voorziet in een volledige dakbedekking kan eveneens het gunsttarief genieten. Dat wordt m.a.w. eerder als een dak dan als een tuin beschouwd door de Btw.

Materiaal plus werkuren. Tuinaanleg omvat zowel de gepresteerde arbeid als de levering van planten, bomen en/of struiken. De werken moeten dan ook in hun geheel beschouwd worden als een werk in onroerende staat onderworpen aan het normaal tarief van 21% (parl. vr. nr. 605, Versnick, 15.10.1996 en parl. vr. nr. 315, Caluwé, 19.09.1997) .

Let op! De factuur mag in dat geval dus niet uitgesplitst worden in een gedeelte voor de levering van plantgoed tegen 6% btw en een gedeelte voor de werkuren tegen 21% btw.

Ook de bouw van of werken aan een garage kunnen tegen 6% btw, ook als die garage niet tegen de woning aangebouwd is. Een oprit of pad kan ook tegen 6% als die/dat de woning verbindt met de openbare weg. Voor een terras geldt dat het aan de woning moet grenzen. Andere tuinwerkzaamheden kunnen nooit tegen 6% btw, net zoals zwembaden en sauna’s.


Zesde staatshervorming: praktische gevolgen voor de personenbelasting

U weet ongetwijfeld dat de zesde staatshervorming een verdere regionalisering met zich mee brengt. Wat u misschien nog niet wist, maar voor u wel zeer belangrijk zal zijn,  is dat deze regionalisering zijn weerslag zal vinden in de personenbelasting.

Voortaan zal je als belastingsplichtige ook betalen aan het gewest. De wijzigingen zijn ingrijpend. Daarom deed Calcule reeds verschillende bijscholingen zodat we onze klanten op een juiste en correcte en volledige manier kunnen adviseren.

Deze veranderingen zullen van toepassingen zijn vanaf het aanslagjaar 2015.

 


Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Enkel een lichte vrachtwagen de aan bepaalde voorwaarden voldoet kan de diverse voordelen van een “fiscale” lichte vracht genieten. Het gaat dan meer bepaald om voordelen op het vlak van de inkomstenbelastingen, de BTW, de verkeersbelasting en de BIV.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende voorwaarden.

 

 Lichte vracht met open laadbak (type pick-up)

Enkele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Cabine moet volledig van de laadruimte afgesloten zijn
 3. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 4. Laadbak moet ‘open’ zijn, maar dat belet niet dat deze mag worden afgesloten met een dekzeil of deksel

Dubbele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Cabine moet volledig van de laadruimte afgesloten zijn
 3. Maximaal 6 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 4. Laadbak moet ‘open’ zijn, maar dat belet niet dat deze mag worden afgesloten met een dekzeil of deksel

 

Lichte vracht met gesloten laadruimte

Enkele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 3. Laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte (cabine) met een scheidingswand of evt. door de rugleuning van de zetels
 4. Laadruimte moet, gemeten in de langs richting tussen elk punt van de scheidingswand en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, minstens 50% zijn van de lengte van de wielbasis
 5. Laadvloer moet over de hele oppervlakte deel uitmaken van het chassis of er op vaste en duurzame wijze aan bevestigd zijn (bv. op gelast of aan bevestigd met bouten met afbrekende kop)
 6. Er mogen in de laadvloer geen verankeringspunten aanwezig zijn voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

Dubbele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 3. Laadruimte moet volledig afgesloten zijn van de passagiersruimte (cabine) met een niet-wegneembare en ononderbroken scheidingswand over de volledige breedte en hoogte van de binnenruimte én uit een hard materiaal (dus een net, een hekwerk of de rugleuning van de zetels zijn hier onvoldoende).
 4. Laadruimte moet, gemeten in de langs richting tussen elk punt van de scheidingswand en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, minstens 50% zijn van de lengte van de wielbasis
 5. Laadvloer moet over de hele oppervlakte deel uitmaken van het chassis of er op vaste en duurzame wijze aan bevestigd zijn (bv. op gelast of aan bevestigd met bouten met afbrekende kop)
 6. Er mogen in de laadvloer geen verankeringspunten aanwezig zijn voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

 

Bron: art. 1.1.0.0.2 Vlaams Codex Fiscaliteit (Vlaanderen); art. 4, §2 WIGB (Brussel en Wallonië)

 


Aanmaning belasting is vergissing fiscus

Een pak mensen hebben onterecht een aanmaning van de fiscus gekregen, waarin opgeroepen wordt om ‘dringend’ hun belastingbrief op te sturen. De aanmaning is onterecht, want ofwel hebben ze hun aangifte al lang gedaan, ofwel hebben ze nog tijd tot oktober omdat ze een beroep doen op een boekhouder.
Volgens VTM gaat het om veel brieven, zonder precieze aantallen te noemen.Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën geeft tegenover de zender toe dat er herinneringsbrieven zijn verstuurd naar mensen die er eigenlijk geen hadden moeten krijgen. ‘De FOD onderzoekt de zaak en wil pas communiceren als de omvang van het probleem duidelijk is’, luidt het. Bron: Het Nieuwsblad