Calcule > Berichten door: Calcule

Artikelen door: Calcule

Zesde staatshervorming: praktische gevolgen voor de personenbelasting

U weet ongetwijfeld dat de zesde staatshervorming een verdere regionalisering met zich mee brengt. Wat u misschien nog niet wist, maar voor u wel zeer belangrijk zal zijn,  is dat deze regionalisering zijn weerslag zal vinden in de personenbelasting.

Voortaan zal je als belastingsplichtige ook betalen aan het gewest. De wijzigingen zijn ingrijpend. Daarom deed Calcule reeds verschillende bijscholingen zodat we onze klanten op een juiste en correcte en volledige manier kunnen adviseren.

Deze veranderingen zullen van toepassingen zijn vanaf het aanslagjaar 2015.

 


Calcule op de Marathon van Oostende

Als onderneming hechten wij belang aan de stad waarin wij wonen en de initiatieven die hierin worden ondernomen. Als team van Calcule dragen wij hier graag ons steentje tot bij. Zo liepen twee van de medewerkers (Nathalie Rau en Katrien Vermeire) de acht kilometer van Oostende en steunden op deze manier het goeie doel.

Wij wensen ook de Rotary Ter Streep een dikke proficiat met een prachtige organisatie.

 

Marathon Oostende 1 Marathon Oostende 2

Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Enkel een lichte vrachtwagen de aan bepaalde voorwaarden voldoet kan de diverse voordelen van een “fiscale” lichte vracht genieten. Het gaat dan meer bepaald om voordelen op het vlak van de inkomstenbelastingen, de BTW, de verkeersbelasting en de BIV.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende voorwaarden.

 

 Lichte vracht met open laadbak (type pick-up)

Enkele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Cabine moet volledig van de laadruimte afgesloten zijn
 3. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 4. Laadbak moet ‘open’ zijn, maar dat belet niet dat deze mag worden afgesloten met een dekzeil of deksel

Dubbele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Cabine moet volledig van de laadruimte afgesloten zijn
 3. Maximaal 6 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 4. Laadbak moet ‘open’ zijn, maar dat belet niet dat deze mag worden afgesloten met een dekzeil of deksel

 

Lichte vracht met gesloten laadruimte

Enkele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 3. Laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte (cabine) met een scheidingswand of evt. door de rugleuning van de zetels
 4. Laadruimte moet, gemeten in de langs richting tussen elk punt van de scheidingswand en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, minstens 50% zijn van de lengte van de wielbasis
 5. Laadvloer moet over de hele oppervlakte deel uitmaken van het chassis of er op vaste en duurzame wijze aan bevestigd zijn (bv. op gelast of aan bevestigd met bouten met afbrekende kop)
 6. Er mogen in de laadvloer geen verankeringspunten aanwezig zijn voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

Dubbele cabine

 1. MTM van maximaal 3.500 kg
 2. Maximaal 2 plaatsen in de cabine, excl. bestuurder
 3. Laadruimte moet volledig afgesloten zijn van de passagiersruimte (cabine) met een niet-wegneembare en ononderbroken scheidingswand over de volledige breedte en hoogte van de binnenruimte én uit een hard materiaal (dus een net, een hekwerk of de rugleuning van de zetels zijn hier onvoldoende).
 4. Laadruimte moet, gemeten in de langs richting tussen elk punt van de scheidingswand en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, minstens 50% zijn van de lengte van de wielbasis
 5. Laadvloer moet over de hele oppervlakte deel uitmaken van het chassis of er op vaste en duurzame wijze aan bevestigd zijn (bv. op gelast of aan bevestigd met bouten met afbrekende kop)
 6. Er mogen in de laadvloer geen verankeringspunten aanwezig zijn voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

 

Bron: art. 1.1.0.0.2 Vlaams Codex Fiscaliteit (Vlaanderen); art. 4, §2 WIGB (Brussel en Wallonië)

 


Aanmaning belasting is vergissing fiscus

Een pak mensen hebben onterecht een aanmaning van de fiscus gekregen, waarin opgeroepen wordt om ‘dringend’ hun belastingbrief op te sturen. De aanmaning is onterecht, want ofwel hebben ze hun aangifte al lang gedaan, ofwel hebben ze nog tijd tot oktober omdat ze een beroep doen op een boekhouder.
Volgens VTM gaat het om veel brieven, zonder precieze aantallen te noemen.Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën geeft tegenover de zender toe dat er herinneringsbrieven zijn verstuurd naar mensen die er eigenlijk geen hadden moeten krijgen. ‘De FOD onderzoekt de zaak en wil pas communiceren als de omvang van het probleem duidelijk is’, luidt het. Bron: Het Nieuwsblad