Calcule > Berichten door: Calcule

Artikelen door: Calcule

BTW terug

Een btw-tegoed terugvragen

Als je een btw-tegoed hebt bij de fiscus, kun je bij elke aangifte de keuze maken. Je kunt dit tegoed overdragen naar een volgende periode (laten staan op de rekening courant) of terugvragen.

Kies je voor een teruggave, houd je met volgende zaken rekening.

Jouw rekeningnummer moet gekend zijn bij de btw-administratie. Als je verandert van bank, geef je deze wijziging ook door aan de btw. Zo heb je bij een toekomstige teruggave geen onnodige vertraging.

De teruggave kan enkel toegestaan worden indien de aangifte tijdig wordt ingediend. Dit wil zeggen voor 20/01, 20/04, 20/07 of 20/10. In uitzonderlijke gevallen kan een maandelijkse teruggave aangevraagd en toegestaan worden.

Het tegoed moet voldoende groot zijn. Voor een kwartaalaangever bedraagt de minimum teruggave 615 euro, voor een maandaangever 1.485 euro. Wordt de teruggave gevraagd bij de laatste aangifte van het jaar (voor 20/01), komt een saldo van minstens 245 euro al in aanmerking.

Daarnaast moet het vakje ‘voor teruggave’ aangevinkt worden op de btw-aangifte. Een teruggave gebeurt nooit automatisch. Je kunt er steeds voor kiezen het tegoed te laten staan en later te verrekenen.

Kies je voor een teruggave, dan geeft dit vaak aanleiding tot een teruggavecontrole. De beslissing tot een teruggavecontrole is in principe willekeurig. Meestal blijkt dat het teruggevraagde bedrag een grote invloed heeft op de beslissing. Iemand die 9.900 euro terugvraagt, heeft soms minder kans op controle dan iemand die 10.100 euro terugvraagt. Om die reden is het af te raden het btw-tegoed te lange tijd over te dragen. Ook de verhouding tot de omzet, de sector, voorgeschiedenis (tijdige indiening, betaalachterstanden)… spelen een rol in de controlebeslissing.

Wanneer de teruggave goedgekeurd wordt zonder controle, kan u het tegoed voor het einde van de volgende maand (februari, mei, augustus of november) op uw rekening verwachten. Een teruggavecontrole vertraagt de storting met 1 maand.


Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen

Op een dag komt de grote vraag: Wil je met mij de belastingbrief invullen?


Eerst dit:
Feitelijk samenwonen betekent dat je op hetzelfde adres woont en samen een gezin vormt;
Wettelijk samenwonenden hebben een verklaring afgelegd voor het gemeentehuis of het stadhuis.
Voor de belastingen is er geen verschil tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. Als je een verschil zoekt, is het eerder te zoeken in de sfeer van erfenissen.

Feitelijk samenwonen vaak voordelig.
Elk jaar wordt er een “bijzondere bijdrage sociale zekerheid” berekend bovenop de personenbelastingen.
Een eerste schijf per gezin wordt hiervan vrijgesteld. Ben je feitelijk samenwonend, dan besta je uit twee gezinnen van één persoon.
Werk je met twee full-time, kan dit al vlug zo’n 200 euro verschil maken.
Ben je feitelijk samenwonend en heb je een kind, dan zal de belastingvrije som ook groter zijn als alleenstaande met kinderlast. Hiermee kan je ook enkele honderden euro’s meer terugkrijgen of minder betalen!

Waarom dan wettelijk samenwonen of huwen?
Als je belastingen betaalt als één gezin, komt er ook een vorm van solidariteit aan te pas. Zeker als de ene partner duidelijk minder verdient dan de andere. Deze solidariteit komt ook tot uiting als de thuisblijvende partner van plan is een kleine zelfstandig bijverdienste uit te voeren. Het gezin steunt dan op de sociale zekerheid van de kostwinner (gezinspensioen, gezamenlijke mutualiteit, kindergeld…) en er zijn minder sociale bijdragen verschuldigd op de zelfstandige bijverdienste. Lees hiervoor ook het artikel “Klein begonnen“.
Dankzij het huwelijksquotiënt kan in sommige gevallen tot 30% van het inkomen fiscaal aan de andere partner gegeven worden. Zo worden deze inkomsten aan een lager tarief belast.
Vorm je een nieuw-samengesteld gezin? Dan kun je door wettelijk samen te wonen of te huwen het aantal kinderen samentellen. Hoe meer kinderen op dezelfde aangifte vermeld staan, des te hoger de belastingvrije som is. Dit telt ook voor de kinderen in het systeem van co-ouderschap.
Betaal je samen een lening af? Als feitelijk samenwonenden, breng je elk de helft van de lening in. Door een groot inkomstenverschil tussen de partners zou het voordeliger zijn alle aflossingen bij één partner af te trekken. Enkel bij een gezamenlijke aangifte kun je de aflossingen vrij verdelen zoals je wenst. Dit is echter maar van belang als je minder dan ongeveer 500 euro afbetaalt per maand.
Het pensioensparen, de levensverzekering en de schuldsaldoverzekering zijn maar fiscaal aftrekbaar als een wettelijke erfgenaam jouw gespaarde som krijgt bij overlijden. Als je feitelijk samenwonend bent, dan kun je elkaar niet begunstigen of kun je de premies niet aftrekken.

Waarom trouwt men dan nog?
Er zijn nog steeds meer romantische vragen in het leven dan “Wil je met mij de belastingbrief invullen?” Je kunt nog steeds het ja-woord geven omdat je het wil!
Het belangrijkste verschil is te vinden in het erfrecht. Heb je samen een huis en kinderen, dan bouw je als samenwonenden aan een onzekere toekomst, zou het plots verkeerd lopen.
Dan betaal je als samenwonende veel registratierechten om de woning aan de langstlevende toe te wijzen (beding van aanwas of tontine). Indien de kinderen de woning via erfenis ontvangen, kan dit  moeilijkheden opleveren om als overlevende partner te verhuizen (bvb naar iets kleiner). De minderjarige kinderen mogen immers geen nadeel ondervinden. Hier kan een vrederechter aan te pas komen.
Was je gehuwd, kunnen de kinderen je niet verplichten om het huis te verkopen.
Als overblijvende echtgenoot heb je ook recht op weduwepensioen, uitkering verzekering van een arbeidsongevallen…
 
Als gehuwden bouw je samen aan dezelfde toekomst.
Dat de overheid belastingen heft op deze zekerheid, moet je er jammer genoeg bij nemen.

Een kleine onderneming, wat is dat?

Ik wil liever klein beginnen.

Maakt dit het iets eenvoudiger voor mij?

Voor de personenbelasting maakt klein of groot geen verschil. Alle inkomsten worden opgeteld en daarop worden de belastingen berekend.

Je kunt in bijberoep vrijgesteld worden van sociale bijdragen als zelfstandige indien de jaarwinst lager is dan 1.423,90 euro (geïndexeerd bedrag van 2014).
Ben je student, gehuwd of weduwe (weduwnaar) en denk je aan een bijverdienste? Indien je zelf geen hoofdberoep (bijvoorbeeld als werknemer) uitoefent, maar de partner wel, dan is art. 37 misschien iets voor jou. Zolang de winst beperkt blijft, kun je de sociale bijdragen hierdoor halveren! Dit is een statuut op maat gesneden voor de huismoeder met een bijverdienste. Voor wettelijk samenwonenden kan artikel 37 niet!
Wel opletten met sociale bijdragen: als je niet evenveel betaalt als iemand in hoofdberoep, dan bouw je geen pensioenrechten op! Het gemak van vandaag, heeft zijn gevolgen op de toekomst.
 
 

Je kunt ook kiezen om vrijgesteld te worden van btw indien de jaaromzet voldoende laag is.

Wat betekent dat concreet?


Als zelfstandige of ondernemer bent je in de meeste gevallen btw-plichtig.
Dat betekent dat je btw moet aanrekenen op jouw verkoopfacturen.
De btw die je zelf moet betalen, mag je in mindering brengen van de btw die je ontving van jouw klanten.
Dat noemt men btw-aftrek.
Je moet bij de overheid een periodieke btw-aangifte indienen, waarin zowel de ontvangen als de betaalde btw vermeld staan. Het verschil tussen de ontvangen btw en de betaalde btw, stort je door aan de btw-administratie. 
Vrijstelling van btw bij lage omzet 
Je hoeft geen btw aan te rekenen als jouw omzet minder bedraagt dan 25.000 euro (bedrag vanaf 2016 – heel vroeger was dit 5.580 euro – tot 31/12/2015 was dit 15.000 euro).
Er wordt uitdrukkelijk vermeld op de verkoopfacturen dat je onder deze regeling valt.

“Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk”

Deze regeling is populair bij mensen die zelfstandig zijn in bijberoep.
Je moet dan geen kwartaal -of maandaangifte indienen. Jaarlijkse klantenlistings blijven verplicht voor iedereen.

Jaarlijkse klantenlisting

De btw-administratie vraagt ook dat je jaarlijks een lijst van belastingplichtige klanten indient. De klantenlisting of btw-listing is een lijst van de Belgische btw-nummers van je klanten aan wie de onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (exclusief btw). De deadline hiervoor is 31 maart van elk jaar.

Ook als je vrijgesteld bent van btw wegens lage omzet, moet je de klantenlisting invullen en indienen.

Is zo’n vrijstelling interessant?

 
Soms.
Verkoop je hoofdzakelijk aan particulieren, zal dit meestal interessant zijn. Omdat je geen btw moet doorstorten, zul je een grotere winstmarge hebben of zul je onder de normale prijs kunnen verkopen. Dit voordeel wordt nog groter naarmate jouw sector meer arbeidsintensief is (meer werkuren).
Voor ondernemers is de btw echter geen kost. Verkoop je hoofdzakelijk aan btw-plichtige klanten, dan zul je nadeel ondervinden door de btw achterwege te laten. Voor jezelf is de niet-aftrekbare btw een kost die je niet of moeilijk kunt doorrekenen aan de klant.
Heb je hoge opstartkosten en zware investeringen uit te voeren, dan zal je als kleine onderneming de btw mee moeten financieren. Als btw-plichtige kun je echter de btw op deze investeringen terugvragen aan de staat. Grote investeringen spelen dus mee in de beslissing om de vrijstelling aan te vragen.

Meer uitvoerige uitleg op de site van Vlaanderen.be

Een overzicht van wat de btw-controle van jou verwacht als kleine onderneming, vind je op de site van fiscus.fgov.be

 
Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren.

Tax on Web beschikbaar

Op de persconferentie vandaag heeft de Minister van Financiën meer uitleg gegeven over de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014).

Vanaf vandaag kan U de aangiftes voor 2015 via Tax On Web indienen.

Dat uw personenbelasting goed wordt aangegeven, is elementair. Wij doen dat nauwgezet, correct, vakkundig, bedachtzaam, maar ook doordacht. Alle mogelijkheden die de wetgeving biedt, benutten wij. Wij stellen uw aangifte op, we optimaliseren ze en dienen ze ook voor u in.

Indien u hulp wilt bij het opstellen van uw personenbelasting kunt u steeds met het team van Calcule contact opnemen.

Waarom kiezen voor Calcule?

– Volgens de hoogste standaard

– Op een menselijke manier

– In klare taal

BRON: BIBF

Meer codes dan ooit op de belastingsbrief

De belastingaangifte wordt dit jaar opnieuw moeilijker. De oorzaak is de zesde staatshervorming: daardoor zijn er nu liefst 108 codes voor alles wat met de woonlening te maken heeft.

Code 1370

De kans op fouten wordt dus groter, doordat nogal wat mensen de aangifte van vorig jaar kopiëren, zonder goed de begeleidende teksten te lezen. Zeker bij de woonbonus: vroeger werd die ingevuld in de code 1370. Die bestaat nog, maar dient alleen voor eigendommen waar men niet zelf in woont.

Bron: De Standaard


Tweede huis fiscaal gunstiger dan eerste

De lening voor een tweede woning geeft een groter fiscaal voordeel dan die voor een eerste huis. Dat komt omdat de Vlaamse en federale fiscale regels niet matchen. Dat schrijft De Standaard.

Sinds de zesde staatshervorming is de woon­bonus, de belastingvermindering waarop je recht hebt als je een hypothecaire lening afsluit voor het eigen huis, een regionale bevoegdheid geworden. Vlaanderen heeft als eerste regio van die bevoegdheid gebruik gemaakt en de woonbonus afgebouwd.

Dat heeft het vreemde effect dat een lening voor een tweede huis een groter fiscaal voordeel oplevert dan de lening voor een eerste eigen woning. Dat besluiten Lieven Van Belleghem, fiscaal docent, en Jef Wellens, belastingconsulent bij Wolters Kluwer. Die lening voor een tweede huis, waarin de eigenaar niet zelf woont, is immers een federale bevoegdheid gebleven. En de federale overheid heeft de spelregels (nog) niet veranderd. Dat maakt dat iemand die leent om een tweede huis te kopen en vervolgens te verhuren, een groter voordeel heeft dan iemand die leent om zijn eigen huis te kopen of te bouwen.

Het is wel zo dat de eigen woning helemaal niet belast wordt in de personenbelasting, terwijl een tweede woning wel belast wordt op het geïndexeerde kadastrale inkomen, verhoogd met 40 procent. Maar de werkelijke huurinkomsten liggen meestal heel wat hoger dan dat kadastrale inkomen.

‘Ik zie geregeld belastingplichtigen die vijf huizen verhuren en amper belast worden op de huurinkomsten, omdat ze dat kadastrale inkomen voor een groot stuk neutraliseren met de interest die ze betalen op hun leningen’, zegt een belastingcontroleur die liever anoniem blijft. ‘Het is toch niet normaal dat een verhuurder die zijn huur optrekt met 100 euro dat bedrag zo goed als netto ontvangt, terwijl een werknemer van 100 euro loonsverhoging amper iets overhoudt?’

BRON: De Standaard


Computerproblemen bij fiscus zorgen voor vertraging bij terugbetalingen

Wegens technische problemen bij de overheidsdienst Financiën zullen burgers die nog geld moeten terugkrijgen op een ander bankrekeningnummer, wellicht langer moeten wachten op hun centen.

Wanneer je geld moet terugkrijgen, dan gebeurt de storting normaal gezien op het einde van de tweede maand volgend op de opmaak van het aanslagbiljet. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een nalatenschap of bij een koppel dat intussen gescheiden is, dan kan die termijn verlengd worden.

De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat je op de aangifte hebt ingevuld, maar nu blijkt dat dit problemen oplevert voor wie een ander bankrekeningnummer heeft opgegeven. ‘Enkele veranderingen zijn niet meteen in rekening gebracht’, klinkt het bij de FOD Financiën. ‘In een aantal gevallen kan dit de terugbetaling vertragen. Onze excuses voor de eventuele ongemakken en we stellen alles in het werk om toekomstige problemen te vermijden.’

De belastingdienst raadt burgers die een wijziging van bankrekeningnummer hebben doorgegeven aan om te controleren of het rekeningnummer dat op het aanslagbiljet staat correct is. ‘Als dit niet het geval is, kan je vragen het te wijzigen tot de datum die vermeld staat op uw aanslagbiljet. Je volgt hiervoor de procedure die je op de eerste pagina van het aanslagbiljet vindt’, luidt het nog.

BRON: Het Nieuwsblad


Black box: To do’s

Stappenplan invoering geregistreerd kassasysteem (GKS)

STAP 1: 10% regel

Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met black box te gebruiken. Concreet: bereken of u de 10% grens (ontvangsten die voorkomen uit het verschaffen van maaltijden ter plaatse minstens 10% van uw totale omzet bedraagt) bereikt of niet.

STAP 2: Contacteer Calcule

Raadpleeg met uw boekhouder, Calcule wat de concrete gevolgen kunnen zijn van de invoering van de geregistreerde kassa met black box. Win genoeg advies in bij Calcule om de gevolgen van de invoering van de geregistreerde kassa met blacx box in uw zaak zoveel mogelijk op te vangen en uw volledige bedrijfsvoering te optimaliseren. Vraag ons individueel advies, want elke horecazaak is uniek.

STAP 3: Registreer 

Tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015, als u een geregistreerde kassa moet black box zal gebruiken, registreer u bij de FOD Financiën.  Concreet: u moet zich als toekomstige kassagebruiker kenbaar maken bij de FOD Financiën. Registeren kan u  via www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 4: Gecertificeerde kassa

Na registratie, contacteer een kassaverdeler en bestel een gecertificeerde geregistreerde kassa met black box (of laat uw huidige kassa updaten tot een gecertificeerde kassa met black box). De lijst met geregistreerde kassa’s en blackboxen vindt u op www.geregistreerdekassasysteem.be

STAP 5: Vraag uw VAT signing card aan

Concreet: contacteer FOD Financiën voor de nodige VAT signing card(s) voor uw black box. De VAT signing cards zijn noodzakelijk om het ganse kassasysteem in werking te doen treden. De aanvraag van de VAT signing cards is de allerlaatste stap van uw registratieproces en is pas mogelijk nadat uw leverancier effectief een kassa en blacx box in uw zaak plaatste.

STAP 6: Bestel btw-bonnetjes bij een erkende drukker

Concreet: zorg dat u over een voldoende voorraad btw-bonnetje beschikt voor het geval  de geregistreerde kassa en/of de back box technische problemen zouden ondervinden. Lijst van erkende drukkers kan u terugvinden op de website www.horecablackbox.be

STAP 8: Vanaf 30 juni 2015: ingebruikname

Voor meer inlichtingen neem contact op met Calcule.

Bron: Horeca Vlaanderen

 

 

 

 

 


Kunstwerk ‘De Ontsnapping’ bij Calcule

Het project ‘De Ontstnapping’ werd bedacht door kunstenaar en wielerliefhebber Erik Nagels. Hij herinnerde zicht de kleine, naïef vormgegeven, felgekleurde plastic speelgoedrennertjes die in de jaren 1960 of ’70 in de trommels met waspoeder zaten.

De kinderen waren er gek op, verzamelden zoveel mogelijk rode, gele, blauwe en groene rennertjes en speelden er hun eigen Ronde Van Vlaanderen, Ronde van Frankrijk of Giro mee. Elk kind verzon zijn eigen spelregels maar het resultaat was bij iedereen hetzelfde: hun wielerheld reed als eerste over de meet.

Ook bij Calcule zijn er wielerliefhebbers en liefhebbers van kunst. Daarom staat vanaf vandaag één van de wielrenners van de ontsnapping bij ons op kantoor.

 

www.deontsnapping.be

 

 


6% BTW op werken in onroerende staat: de ‘speciallekes’

De Btw plant een grootscheepse controleactie met betrekking tot de correcte toepassing van het 6%-btw-tarief voor werken in onroerende staat die betrekking hebben op de ‘aanhorigheden’ van uw woning, zoals garages, opritten, enz. Waarop moet u letten?

Btw-tarief van 6%

Voor werken in onroerende staat

De algemene regel. Die kent u… Zgn. werken in onroerende staat aan een privéwoning van minstens vijf jaar oud kunnen in principe gefactureerd worden tegen 6% btw.

  1. Bij een btw-controle moet de aannemer dat 6%-btw-tarief wel kunnen verantwoorden met een door zijn klant ondertekend attest. Daarin moet hij bevestigen dat het pand minstens vijf jaar oud is en na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk of uitsluitend gebruikt zal worden als privéwoonst.

Ruime toepassing

Niet alleen de woning zelf? Neen, het is ruimer. Dat tarief van 6% kan onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing zijn voor werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, maar op ‘aanhorigheden’ ervan, zoals garages, opritten, buitenterrassen, zwembaden, enz.

Extra controleactie gepland! De Btw plant nu inderdaad een grootscheepse controleactie met betrekking tot de correcte toepassing van het verlaagd tarief voor werken aan die ‘aanhorigheden’. Even kijken dus wanneer het verlaagd tarief daarop precies van toepassing is.

GARAGES

Geïntegreerd in de woning. Een garage is natuurlijk op zich geen woning. Toch kunnen de bouw van en de werken aan de garage (bv. het leggen van vloeren of elektriciteit) tegen 6% gefactureerd worden als die garage ‘geïntegreerd’ is in de woning.

Ook voor losstaande garage! De garage moet dus niet tegen de woning aangebouwd zijn. Ze moet gewoon ‘bij de woning horen’ en een onmiddellijk nut voor de bewoner met zich meebrengen. Ook als de garage losstaat van de woning, bv. achteraan in de tuin, kunnen de werken dus tegen 6% btw uitgevoerd worden (aanschrijving nr. 6, 22.08.1986, nr. 51) .

Feitenkwestie? Ja en neen. U kunt er in de praktijk van uitgaan dat werken aan een garage in principe tegen 6% btw gefactureerd kunnen worden. Een garage heeft in feite immers altijd een direct nut voor de bewoner van de woning.

Let op! Garages die u laat bouwen om te verhuren, vallen sowieso niet onder het gunsttarief (parl. vr. nr. 120, Vanrenterghem, 14.02.1986) .

Tip 1. Ook carports vallen onder dezelfde voorwaarden onder het 6%-btw-tarief.

Tip 2. Het verlaagd tarief is ook van toepassing als de garage enkel gebruikt wordt als fietsenstalling (parl. vr. nr. 533, Temmerman, 25.07.2013) .

OPRITTEN, PADEN en buitenterrassen

Opritten en paden

Woning verbinden met de weg. Een oprit of een pad dat de openbare weg verbindt met de woning zelf kan aangelegd worden tegen 6% btw als het gaat om “een weg die de woning rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt door de bewoners en/of de bezoekers van die woning”(btw-beslissing nr. E.T. 80.398, 01.10.1996) .

Wat kan WEL tegen 6%? Op grond van die algemene regel kan dus o.a. een pad van de straat naar de voordeur van de woning of een weg van de straat naar een garage die in de woning geïntegreerd is of die tegen de woning aangebouwd is aangelegd worden tegen 6% btw.

Wat kan NIET tegen 6%? O.a. de aanleg van een wandelpad in de tuin, de aanleg van een weg van de straat naar een ‘niet-geïntegreerde’ garage in de tuin of de aanleg van een weg van de woning naar een losstaande garage kan niet tegen 6% btw gefactureerd worden.

Twee tarieven op één factuur? Het is inderdaad perfect mogelijk dat op eenzelfde factuur twee verschillende btw-tarieven gehanteerd worden.

  1. Wordt er bv. een weg aangelegd van de straat naar de voordeur en van de voordeur naar de losstaande garage, dan is het gedeelte van de weg tot de voordeur onderworpen aan het tarief van 6%, terwijl voor het deel van de voordeur naar de garage 21% btw aangerekend moet worden.

Let op! De aanleg van een parking is steeds onderworpen aan het normaal tarief van 21%, zelfs indien die parking aan de woning grenst. Is de parking meteen ook de oprit, dan kan het eventueel wel tegen 6%.

Buitenterrassen

Grenzen aan de woning. De aanleg van een buitenterras kan tegen 6% btw gefactureerd worden op voorwaarde dat het terras aan de woning grenst. Een terras dat bv. achteraan in de tuin aangelegd wordt of dat alleen grenst aan het tuinhuisje, maar niet aan de woning kan dus niet tegen 6% gefactureerd worden.

Zonnewering? Daarvoor geldt dezelfde redenering. De levering met plaatsing van zonnetenten (luifels) aan de buitenkant van de woning kan m.a.w. tegen 6% btw gefactureerd worden. Zonnewering aan de binnenkant kan dus niet tegen 6% btw, al heeft de rechter zich daar ook al eens anders over uitgelaten (Brussel, 09.06.2010) .

AFSLUITINGEN

Nooit 6% btw. Afsluitingen en omheiningen kunnen in principe nooit tegen 6% btw gefactureerd worden. Ook toegangspoortjes in die omheiningen vallen buiten het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 1°) .

  1. Muurtjes die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke scheiding of afbakening van de eigendom vormen, bv. een muurtje gebouwd langs een buitenterras ter bescherming tegen de wind, komen dan weer wel in aanmerking voor het verlaagd tarief.

ZWEMBADEN en SAUNA’S

Nooit 6% btw. Werken die betrekking hebben op de aanleg van een zwembad en/of de bouw van een sauna zijn altijd uitgesloten van het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 2°) .

Let op! Dat geldt natuurlijk ook voor de aanleg van een terras dat grenst aan het zwembad en de bouw van een poolhouse.

TUINWERKZAAMHEDEN

Nooit 6% btw. Klassieke tuinwerkzaamheden, andere dan de aanleg van opritten en paden, bv. tuinaanleg en -onderhoud, het plaatsen van tuinverlichting, de bouw van een tuinhuis, de aanleg van een siervijver of fontein, draineerwerken om de tuin te beschermen tegen wateroverlast, enz. zijn sowieso onderworpen aan het normaal tarief van 21%. Daarvoor geldt het verlaagd tarief in principe dus nooit.

Tip 1. Draineerwerken kunnen echter wel het verlaagd tarief genieten als ze als essentieel doel het vermijden van het insijpelen van water in keldermuren hebben (parl. vr. nr. 131, Klein, 19.01.1984) .

Tip 2. De levering en plaatsing van een groendak (daktuin) dat voorziet in een volledige dakbedekking kan eveneens het gunsttarief genieten. Dat wordt m.a.w. eerder als een dak dan als een tuin beschouwd door de Btw.

Materiaal plus werkuren. Tuinaanleg omvat zowel de gepresteerde arbeid als de levering van planten, bomen en/of struiken. De werken moeten dan ook in hun geheel beschouwd worden als een werk in onroerende staat onderworpen aan het normaal tarief van 21% (parl. vr. nr. 605, Versnick, 15.10.1996 en parl. vr. nr. 315, Caluwé, 19.09.1997) .

Let op! De factuur mag in dat geval dus niet uitgesplitst worden in een gedeelte voor de levering van plantgoed tegen 6% btw en een gedeelte voor de werkuren tegen 21% btw.

Ook de bouw van of werken aan een garage kunnen tegen 6% btw, ook als die garage niet tegen de woning aangebouwd is. Een oprit of pad kan ook tegen 6% als die/dat de woning verbindt met de openbare weg. Voor een terras geldt dat het aan de woning moet grenzen. Andere tuinwerkzaamheden kunnen nooit tegen 6% btw, net zoals zwembaden en sauna’s.