Calcule > Algemeen > Computerproblemen bij fiscus zorgen voor vertraging bij terugbetalingen

Nieuws

Computerproblemen bij fiscus zorgen voor vertraging bij terugbetalingen

Wegens technische problemen bij de overheidsdienst Financiën zullen burgers die nog geld moeten terugkrijgen op een ander bankrekeningnummer, wellicht langer moeten wachten op hun centen.

Wanneer je geld moet terugkrijgen, dan gebeurt de storting normaal gezien op het einde van de tweede maand volgend op de opmaak van het aanslagbiljet. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een nalatenschap of bij een koppel dat intussen gescheiden is, dan kan die termijn verlengd worden.

De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat je op de aangifte hebt ingevuld, maar nu blijkt dat dit problemen oplevert voor wie een ander bankrekeningnummer heeft opgegeven. ‘Enkele veranderingen zijn niet meteen in rekening gebracht’, klinkt het bij de FOD Financiën. ‘In een aantal gevallen kan dit de terugbetaling vertragen. Onze excuses voor de eventuele ongemakken en we stellen alles in het werk om toekomstige problemen te vermijden.’

De belastingdienst raadt burgers die een wijziging van bankrekeningnummer hebben doorgegeven aan om te controleren of het rekeningnummer dat op het aanslagbiljet staat correct is. ‘Als dit niet het geval is, kan je vragen het te wijzigen tot de datum die vermeld staat op uw aanslagbiljet. Je volgt hiervoor de procedure die je op de eerste pagina van het aanslagbiljet vindt’, luidt het nog.

BRON: Het Nieuwsblad